Tháng 12 04

Học giáo tiếp tiếng Trung sơ cấp chủ đề thời tiết

你们那,今天是冷还是热呢?
Nǐmen nà, jīntiān shì lěng háishì rè ne?
Chỗ bạn hôm nay lạnh hay nóng?

lěng

cold
lạnhhot
nóng

10805730_420016674814525_6794675805741824553_n