Đang tải...

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ

  Tại sao chọn Tiếng trung vui vẻ

Tại sao chọn Tiếng trung vui vẻ

Với kiến thức sâu rộng cùng tố chất sư phạm và ngọn lửa nhiệt huyết luôn có sẵn trong tim Tiếng Trung Vui Vẻ

  Cam kết chất lượng đào tạo

Cam kết chất lượng đào tạo

100% Giảng viên tốt nghiệp Thạc sỹ ở các trường uy tín tại Trung Quốc và Việt Nam, có kinh nghiệm giảng dạy...

  Quyền lợi Học viên

Quyền lợi học viên

Với phương châm không ngừng nâng cao uy tín và chất lượng giảng dạy, học viên của trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ...

  Lịch Khai giảng

27/11/2015 02/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1-8:
Thời gian khai giảng: 27/11- 02/12
Thời gian học: Tối thứ 2,4,6
Ca học: 18h30-20h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: cô Hạnh – Thạc sĩ Đại học Phúc Kiến Trung Quốc
Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

07/12/2015 14/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1-9:
Thời gian khai giảng: 07/12-14/12
Thời gian học: Chiều thứ 2,4,6
Ca học: 14h30-16h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: cô Trang – Thạc sĩ Đại học Phúc Kiến Trung Quốc
Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

14/12/2015 21/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1:

Thời gian khai giảng: 14/12- 21/12

Thời gian học: Tối thứ 2,4,6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 850.000 đồng

Giáo viên: cô Mai – Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung

Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

14/12/2015 21/11/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1HN1-11:
Thời gian khai giảng: 14/12- 21/12
Thời gian học: Sáng thứ 2,4,6
Ca học: 08h30-10h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: cô Hạnh – Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung
Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

22/12/2015 29/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1-12:

Thời gian khai giảng: 22/12- 29/12

Thời gian học: Tối 3, 5, CN

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 850.000 đồng

Giáo viên: cô Trà – Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung

Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

03/12/2015 10/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 2:

Thời gian khai giảng: 03/12-10/12/2015

Thời gian học: Tối 3, 5 , CN

Ca học: 14h30-16h30

Học phí: 950.000 đồng

Giáo viên: cô Trà – Thạc sĩ Đại học Mỏ Từ Châu Trung Quốc

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

09/12/2015 29/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1- 13

Thời gian khai giảng: 14/12- 21/12/2015

Thời gian học: Tối thứ 2, 4, 6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 850.000 đồng

Giáo viên: cô Thu Trang – Thạc sĩ tiếng Trung

Thông tin ưu đãi khóa học tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

07/12/2015 29/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1- VIP

Thời gian khai giảng: 09/12-26/12/2015

Thời gian học: Sáng 2, 4, 6

Ca học: 08h30- 10h30

Học phí: 1.150.000 đồng

Giáo viên: cô Thúy Trang – Thạc sĩ tiếng Trung Quốc

Thông tin ưu đãi khóa học tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

19/12/2015 30/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 2 HN2- 5

Thời gian khai giảng: 21/12- 28/12/2015

Thời gian học: Chiều thứ 2,4,6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 950.000 đồng

Giáo viên: Thầy Tiến - Thạc sĩ tiếng Trung

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

15/12/2015 27/12/2015

Khai giảng khóa học lớp giao tiếp 2

Thời gian khai giảng: 17/12- 24/12/2015

Thời gian học: tối thứ 3, 5, Cn

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 2.000.000 đồng

Giáo viên: cô Trương Quốc Dĩnh – Thạc sĩ Trung Quốc

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

14/02/2016 04/03/2016

Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ thông báo:

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển1 :

Thời gian khai giảng: 29/02/2016

Thời gian học: Tối thứ 2, 4, 6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 850.000 đồng

Giáo viên: Cô Vân Anh-Thạc sĩ ngôn ngữ tiếng Trung

Ghé qua đây để biết thêm về "cảm nhận của các bạn học viên" tại Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ nhé.

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

27/02/2016 14/03/2016

Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ thông báo:

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1:

Thời gian khai giảng: 23/02/2016

Thời gian học: Sáng thứ 2, 4, 6

Ca học: 08h30-10h30

Học phí: 1.150.000 đồng

Giáo viên: Cô Trang_ thạc sĩ tiếng Trung Đại học Thượng Hải, Trung Quốc

Ghé qua đây để biết thêm về "cảm nhận của các bạn học viên" tại Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ nhé.

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

26/02/2016 08/03/2016

Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ thông báo:

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1:

Thời gian khai giảng:1/3/2016

Thời gian học: Tối 3, 5, CN

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 850.000 đồng

Giáo viên: Cô My _ thạc sĩ tiếng Trung

Ghé qua đây để biết thêm về "cảm nhận của các bạn học viên" tại Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ nhé.

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

26/02/2016 07/03/2016

Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ thông báo:

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 2 :

Thời gian khai giảng: 24/02/2016

Thời gian học: Tối 3, 5 CN

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 950.000 đồng

Giáo viên: Cô Hạnh_ Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung

Ghé qua đây để biết thêm về "cảm nhận của các bạn học viên" tại Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ nhé.

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

28/02/2016 08/03/2016

Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ thông báo:

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 3 :

Thời gian khai giảng: 1/03/2016

Thời gian học: Tối 3, 5 CN

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 1.100.000 đồng

Giáo viên: Cô Thu_ Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung Đại học Ngoại Ngữ _ĐHQGHN

Ghé qua đây để biết thêm về "cảm nhận của các bạn học viên" tại Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ nhé.

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

29/02/2016 07/03/2016

Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ thông báo:

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 4 :

Thời gian khai giảng: 2/03/2016

Thời gian học: Tối 2, 4, 6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 1.200.000 đồng

Giáo viên: Cô Thu_ Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung Đại học Ngoại Ngữ _ĐHQGHN

Ghé qua đây để biết thêm về "cảm nhận của các bạn học viên" tại Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ nhé.

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

29/03/2016 21/04/2016

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 28, ngõ 260/28 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.com
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

30/03/2016 07/04/2016

---------------------------------------------------------------------
HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 28, ngõ 260/28 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.com
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

05/04/2016 05/05/2016

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 28, ngõ 260/28 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.com
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

04/04/2016 31/05/2016

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 28, ngõ 260/28 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.com
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

  Chia sẻ kiến thức

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa ...

  Cảm nhận Học viên

Học viện kỹ thuật quân sự

 Được tham gia học tại Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ, e đã

Đại học Thăng Long

  Mình là Phương Anh. học tiếng Trung  ở Trung Tâm Ti ...

Đại học Ngoại Thương

Mình là Đinh Hương. Sinh viên năm thứ 3 đại học Ngoại Thương. Mình đ ...

Đại học Luật

Mình là Thi, sinh viên năm cuối đại học Luật Hà Nội. Sau một thời gi ...

Đại học Văn Hóa

Em là học viên lớp Hán Ngữ 1, em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia khóa  ...

Viện đại học Mở

"Ngay bây giờ, khi chỉ mới sắp kết thúc khóa

Sv trường Học viện khoa học quân sự

Học tại

Sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Mình thấy