Đang tải...

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ

  Tại sao chọn Tiếng trung vui vẻ

Tại sao chọn Tiếng trung vui vẻ

Với kiến thức sâu rộng cùng tố chất sư phạm và ngọn lửa nhiệt huyết luôn có sẵn trong tim Tiếng Trung Vui Vẻ

  Cam kết chất lượng đào tạo

Cam kết chất lượng đào tạo

100% Giảng viên tốt nghiệp Thạc sỹ ở các trường uy tín tại Trung Quốc và Việt Nam, có kinh nghiệm giảng dạy...

  Quyền lợi Học viên

Quyền lợi học viên

Với phương châm không ngừng nâng cao uy tín và chất lượng giảng dạy, học viên của trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ...

  Lịch Khai giảng

23/11/2015 30/11/2015

Thời gian khai giảng: 23/11/2015
Thời gian học: Tối thứ 2,4,6
Ca học: 18h30-20h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: Cô Hoa – Thạc sĩ tiếng Trung trường Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh
Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

22/12/2015 29/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1-12:

Thời gian khai giảng: 22/12- 29/12

Thời gian học: Tối 3, 5, CN

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 850.000 đồng

Giáo viên: cô Trà – Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung

Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

17/11/2015 27/11/2015

Lịch khai giảng Khóa học Hán ngữ quyển 2 HN2-3

Thời gian khai giảng: 26/11/2015

Thời gian học: Tối 2, 4, 6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 950.000 đồng

Giáo viên: cô Thu

17/11/2015 26/11/2015

Lịch khai giảng Khóa học Hán ngữ quyển 3 HN3-2

Thời gian khai giảng: 18/11/2015- 25/11/2015

Thời gian học: tối 2, 4, 6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 1.100.000 đồng

Giáo viên: cô Thu- Thạc sỹ Tiếng Trung

14/12/2015 21/11/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1HN1-11:
Thời gian khai giảng: 14/12- 21/12
Thời gian học: Sáng thứ 2,4,6
Ca học: 08h30-10h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: cô Hạnh – Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung
Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

01/11/2015 20/11/2015

Thời gian khai giảng: 11/11-18/11/2015

Thời gian học: Tối thứ 2,4,6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 1.100.000 đồng

Giáo viên: cô Ngọc Thu – Thạc sĩ tiếng Trung- Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc Gia Hà Nội
Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

18/10/2015 18/10/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1:
Thời gian khai giảng: 28/10/2015
Thời gian học: Tối thứ 2,4,6
Ca học: 18h30-20h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: cô Trà My – Thạc sĩ Đại học Từ Châu, Trung Quốc
Thông tin ưu đãi khóa học tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

10/11/2015 17/11/2015

Thời gian khai giảng: 17/11/2015
Thời gian học: Tối thứ 3, 5, CN
Ca học: 18h30-20h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: Thầy Tiến – Thạc sĩ tiếng Trung
Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

09/12/2015 16/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1:

Thời gian khai giảng: 09/12- 16/12

Thời gian học: Tối thứ 2,4,6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 850.000 đồng

Giáo viên: cô Mai – Thạc sĩ ngôn ngữ Tiếng Trung

Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

07/12/2015 14/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1-9:
Thời gian khai giảng: 07/12-14/12
Thời gian học: Chiều thứ 2,4,6
Ca học: 14h30-16h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: cô Trang – Thạc sĩ Đại học Phúc Kiến Trung Quốc
Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

01/11/2015 13/11/2015

Thời gian khai giảng: 04/11/-11/11/2015

Thời gian học: Chiều 2, 4, 6

Ca học: 14h30-16h30

Học phí: 950.000 đồng

Giáo viên: cô Trà My – Thạc sĩ Đại học Mỏ Từ Châu Trung Quốc

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

03/12/2015 10/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 2:

Thời gian khai giảng: 03/12-10/12/2015

Thời gian học: Tối 3, 5 , CN

Ca học: 14h30-16h30

Học phí: 950.000 đồng

Giáo viên: cô Trà – Thạc sĩ Đại học Mỏ Từ Châu Trung Quốc

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

26/10/2015 07/11/2015

Thời gian khai giảng: 05/11/2015-12/11/2015

Thời gian học: Tối thứ 3,5,CN

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 950.000 đồng

Giáo viên: cô Trà My – Thạc sĩ Đại học Mỏ Từ Châu Trung Quốc

28/11/2015 06/12/2015

Thời gian khai giảng: 04/12/2015
Thời gian học: Tối thứ 2,4,6
Ca học: 18h30-20h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: Cô Mai - Thạc sĩ tiếng Trung

26/10/2015 06/11/2015

Thời gian khai giảng: 04/11/2015
Thời gian học: Tối thứ 2,4,6
Ca học: 18h30-20h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: Thầy Tiến – Thạc sĩ Tiếng Trung
Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

26/10/2015 06/11/2015

Thời gian khai giảng: 28/10-04/11

Thời gian học: tối thứ 2, 4, 6

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 1.600.00 đồng

Giáo viên: cô Trương Quốc Dĩnh – Thạc sĩ Trung Quốc

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

26/10/2015 05/11/2015

Thời gian khai giảng: 27/10-03/11/2015

Thời gian học: Tối thứ 3,5,CN

Ca học: 18h30-20h30

Học phí: 1.200.000 đồng

Giáo viên: cô Vân– Thạc sĩ Đại học Sư phạm Phúc KiếnTrung Quốc

Thông tin ưu đãi khóa học xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

27/11/2015 02/12/2015

Khai giảng khóa học lớp Hán ngữ quyển 1 HN1-8:
Thời gian khai giảng: 27/11- 02/12
Thời gian học: Tối thứ 2,4,6
Ca học: 18h30-20h30
Học phí: 850.000 đồng
Giáo viên: cô Hạnh – Thạc sĩ Đại học Phúc Kiến Trung Quốc
Thông tin ưu đãi khóa học Tiếng Trung xem tại “Quyền lợi học viên” và Fanpage: Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ.

  Chia sẻ kiến thức

Khi yêu các anh chàng thường trở nên thông minh và khôn khéo lạ thường, nên các bạn gái hay cẩn thận với những câu hỏi vu vơ từ ph ...

Trong cuộc sống luôn có chuyện vui và chuyện buồn xảy ra, vui cũng là một đời người, không vui cũng là một đời người, vì sao không ...

Sau những giờ học căng thẳng, hãy cùng nhau giải trí nha. Cùng Trung tâm tiếng Trung Vui Vẻ theo dõi bộ phim: " Tình yêu thứ 3" , ...

Trong giao tiếp tiếng Trung, nếu chúng ta có thể sử dụng được thành ngữ, tục ngữ sẽ thể hiện được trình độ nói tiếng Trung của chú ...

Một chàng trai say mê ca hát, đem lòng yêu cô gái ấy. Thế nhưng mẹ cô ấy lại không lại không thích anh ta. Liệu nghe xong bài hát ...

Muốn hiểu và giao tiếp thuần thục như người bản địa, chúng ta cần biết một số từ lóng thường dùng. Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ sẽ ...

Khi đến một vùng đất xa lạ chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc đi lạc đường. Vậy khi sang Trung Quốc bạn bị lạc đường thì phải ...

Đối với người nước ngoài khi đi đến các nước khác, phương tiện giao thông thuận tiện nhất để di chuyển giữa các địa điểm gần có lẽ ...

Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ chia sẻ với các bạn học viên từ vựng chủ để Nghề nghiệp- chức vụ. Đây là chủ để rất thiết thực và hữu ...

Trong tiếng Trung có rất nhiều câu nói hay, ý nghĩa về bạn bè, tình yêu, ý chí, nghị lực và nhiều chủ đề khác nữa. Trung tâm tiến ...

  Cảm nhận Học viên

Học viện kỹ thuật quân sự

 Được tham gia học tại Trung Tâm Tiếng Trung Vui Vẻ, e đã có thêm rất nhiều kiến thức, c&oacu ...

Đại học Thăng Long

  Mình là Phương Anh. Học tiếng Trung ở Trung Tâm Tiếng Trung Vui Vẻ là niềm vui thíc ...

Đại học Ngoại Thương

Mình là Đinh Hương. Sinh viên năm thứ 3 đại học Ngoại Thương. Mình đang học được 1 khóa tạ ...

Đại học Luật

Mình là Thi, sinh viên năm cuối đại học Luật Hà Nội. Sau một thời gian học tại Trung Tâm Ti ...

Đại học Văn Hóa

Em là học viên lớp Hán Ngữ 1, em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia khóa học n& ...

Viện đại học Mở

"Ngay bây giờ, khi chỉ mới sắp kết thúc khóa học Hán ngữ đầu tiên cho người mới bắt đầ ...

Sv trường Học viện khoa học quân sự

Học tại trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ mình không những ôn tập được kiế ...

Sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Mình thấy học tiếng Trung rất vui, mỗi giờ lên lớp là một niềm vui với m&i ...